Eğitim Programımız

EĞİTİM PROGRAMI

Her eğitim-öğretim sürecinde disiplin ve düzen zorunludur. Ancak çocuğun bu sürece bağlılığı, yapılan çalışmaları benimsemesi ve motivasyonu ile mümkündür. Dolayısı ile bu sürecin iki önemli unsuru vardır: öğrenci ve anlam eğitim kurumları.

 

Oryantasyon:

Okulun açılması ile öğrencinin okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıması için zamana ve hoşgörüye ihtiyacı vardır. Bu dönemde rehber öğretmen ve yönetim, sınıfları gezerek okul kuralları, bir yıl boyunca yapılacak çalışmalar ve öğrencilerden beklentiler anlatılır. 

 

Sınıfların Oluşturulması:

Öğrenci ve öğretmen sınıfın düzenli olmasını ister.  Bu eğitimin yapılabilirliği için sınıfın bir ekip haline gelmesi ile mümkündür. Bu nedenle aynı sınıfta okuyacak öğrencileri belirlerken öğretmenin sınıfa dersi nasıl anlatacağını belirleyebilmesi için benzer akademik birikime sahip öğrencilerin birlikte olması ve sınıfı içi uyum dikkate alınır. Yapılan tarama sınavları sınıf danışman ve rehber öğretmen görüşleri bu süreçte kullanılır.

 

Dersler:

Eğitimin yanı sıra öğretime de çok önem veren okulumuzda öğrenmenin ana eksenini oluşturan ve haftada 43 saatten oluşan ders programlarımızda mesleki derslerin yanı sıra kültür dersleri verilmektedir. Öğrencilerimiz, 9. ve 10. sınıflarda okulumuzdaki mesleki eğitim atölyelerinde beceri eğitimi almaktadır. 11. ve 12. sınıflarda ise hastanelerde beceri eğitimi uygulaması(staj) yapılmaktadır.

 

Ölçme:

Öğrencinin süreci doğu değerlendirip değerlendirmediğini kontrol edebilmek ve yönlendirebilmek için zorunludur. Her ay alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış sağlık ve kültür derslerinden oluşan tarama sınavları yapılır. Sınav sonucu danışman ve rehber öğretmen tarafından öğrenciyle ve veliyle değerlendirilir. Sınav sonuçları düzenli olarak veli cep telefonuna SMS olarak gönderilir.

 

Ek Çalışmalar:

Yapılan yazılı ve tarama sınavları sonuçlarına göre sınav sonuçları düşük olan öğrencilere hafta sonunda etüt ve ek dersler hazırlanır. Bu çalışmalar öğrencinin eksik olduğu ders sayısına göre artabilir.

 

Ödev:

Günümüz koşulları öğrencinin dikkatini dağıtacak pek çok etkene sahiptir. ( bilgisayar-cep telefonu –yanlış arkadaş seçimi…) Ödevler ve ödev takibi çocuğun bu olumsuz uyarıcılardan daha az etkilenmesi ve odaklanması için bir yöntemdir. Her dersin öğretmeni konu sonunda düzenli olarak ödevlerini verir ve takip eder. Her ödev kontrolü olumlu ya da olumsuz veli cep telefonuna SMS olarak gönderilir. Yapılan veli toplantılarında toplu olarak veliye bir kez daha sunulur.

 

Takip:

Öğrenci ödev kontrollerinin yanı sıra ödevlerin yapılması sürecinde de takip edilmelidir. Bu nedenle hafta içi farklı saatlerde veli cep telefonuna gönderilen sesli SMS ile öğrencinin ders çalışıp çalışmadığı takip edilir. Ertesi gün rehber öğretmen bilgisayarında toplanan olumsuz veriler, ilgili öğrencilerle görüşülür ve öğrencinin ders çalışması için gereken önlemler alınır.

 

Devam – Devamsızlık:

Bu konuda velinin bilgilendirilmesi öğrencinin sonradan yapacağı hatalar için önlem alır. Bu nedenle sabah ilk saat derse geç kalan ya da katılmayan öğrenciler ve son saat o gün derse gelmeyen öğrenciler in velisi SMS veya telefonla bilgilendirilir.

 

Motivasyon:

Öğrencinin başarılı olması aynı zamanda mesleğini, okulunu, öğretmenlerini sevmesi ve başarılı aile faktörü ile mümkündür. Bu nedenle öğrenci için her ay okul içi, il içi ve il dışında yapılan sosyal aktiviteler oldukça önemlidir. Aktiviteler kapsamında mesleki seminerler, kişisel gelişim seminerleri, geziler, veli için planlanmış aile seminerleri… gibi pek çok etkinlik yapılır.

 

Disiplin:

Öğrencinin öz disiplinini sağlayabilmesi, çevredeki caydırıcı faktörlerin kaldırılması -ki mümkün değildir- ya da sorumluluk bilincinin artırılması ile mümkündür. Bu da öğrencinin yaptıklarının kendisine olan yansımalarını fark etmesi ile olur. Öğrencilerimize “zorla” yerine “ ikna” ile istenilen davranışları kazandırmayı prensip edindik;  ancak buna uymayacak öğrenciler, okul disiplin kurulu tarafından haklı ölçülerde cezalandırılırlar.   

 

Değerler Sistemi:

Bize göre başarı meslek hayatında iyi bir kariyerden ziyade tüm insanlık için sahip olunan değerleri hayatımızda kullanabiliyor olmamızdır.  Bu nedenle anlam da her ay bir değer (hoşgörü, sevgi, dürüstlük…) belirlenir ve yapılan etkinliklerle bu değer öğrencilere kazandırılmaya çalışılır.  

Eğitim